Changing display settings

Meldingen "‍Enhetsdriverprogrammet ble ikke installert"‍ vises når jeg kobler telefonen til datamaskinen. Hva bør jeg gjøre?

Denne meldingen betyr at telefonens USB-driver ennå ikke er installert på datamaskinen. Installer eller oppdater til den siste HTC Sync Manager, og koble telefonen til datamaskinen for å installere USB-driveren. Du kan hente siste versjon av HTC Sync Manager fra: htc.com/hsm/.

Hvis du har synkroniseringsprogramvare fra andre telefoner enn HTC installert på datamaskinen, anbefales det å avinstallere den først for å unngå mulige konflikter med HTC Sync Manager.

0 บุคคลคิดว่ามีประโยชน์