Turning Airplane mode on or off

Hvorfor vises ikke kalenderhendelsene mine?

Hvis du ikke finner hendelser fra e-postkontoene dine eller sosiale nettverk i Kalender, sjekker du om Kalender-synkronisering er slått på i Innstillinger.
  1. Gå til Innstillinger og klikk på Kontoer og synkronisering.
  2. Trykk på en kontotype. Hvis flere kontoer støttes (f.eks. Exchange ActiveSync), klikker du på kontoen du vil synkronisere.
  3. Velg Kalender og klikk på > Synkroniser nå.
0 บุคคลคิดว่ามีประโยชน์