การตั้งค่าและการบริการ
Using HTC Desire C as a wireless router
การตั้งค่าและการบริการ

Vil jeg fotografiene mine bli geotagget?

Hvis du slo på plasseringstjenester i Innstillinger, vil bildene dine få geotagger eller plasseringsinformasjon. Ifølge standardinnstillingen er geotagging av fotografier slått på.

Hvis du ikke vil at fotografier skal ha geotagger, fjerner du merket for Geo-taggfotografier i kamerainnstillinger.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-internet_connections-use_phone_as_wireless_router