การตั้งค่าและการบริการ
Data connection
การตั้งค่าและการบริการ

Har HTC-telefonen min en dedikert kameraknapp?

Nei, men du kan konfigurere VOLUM-knappene tilsvarende fysiske lukker- eller zoomeknapper.

Hvis du vil ha flere detaljer, se kamerakapittelet i brukerhåndboken eller anvisninger.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-connections_internet-data