Sharing your mobile data connection by USB tethering

Hvorfor er Zoe-kamera-modus forskjellig fra Zoe-modus i tidligere telefoner?

Den nye Zoe-kamera-modusen er en forbedring av HTC Zoe som du opplevde i 2013-versjonen av HTC-telefoner som hadde HTC Sense 5 eller 5.5.
  • Nå behøver du bare å bruke én praktisk knapp til å ta bilder, videoer og burstserier.
  • Den forrige Zoe-modusen fanger en kort MP4-video med fast lengde sammen med en serie fotografier. Opptaket starter 1 sekund før du trykker på lukkeren, og fortsetter å fange i 3 sekunder til.

    I gjeldende Zoe-kamera-modus opptaket fangsten når du trykker på og holder lukkeren. Når du fortsetter å holde -knappen lenger enn 3 sekunder, får du en innspilt video sammen med burstserier i de første 3 sekundene av videoen.

0 บุคคลคิดว่ามีประโยชน์