Ripping music from a CD with HTC Sync Manager

Når jeg spiller av musikk eller video i en app, spilles lyd bare av fra øverste høyttaler. Hvorfor det?

Dette kan skje hvis du tidligere har spilt av medier i Google Chrome-nettleseren.
Oppdater Google Chrome-nettleseren til siste versjon – 35.0.1916.122 eller høyere. Hvis du vil oppdatere den, åpner du Google Play Store, går til Mine apper og klikker på Chrome-nettleser > Oppdater.

Hvis du midlertidig ikke har Internet-tilgang og ikke kan oppdatere, lukker du Google Chrome-nettleseren. Trykk på for å åpne skjermbildet Nylige apper, og dra Google Chrome opp for å lukke den.

0 บุคคลคิดว่ามีประโยชน์