การตั้งค่าและการบริการ
Syncing HTC Desire C and your computer
การตั้งค่าและการบริการ

Hvorfor kan ikke mottakere se eller bli med i gruppe-MMSen jeg sendte?

Sjekk om mottakerne har aktivert gruppemeldinger på sine mobile enheter. I Meldinger-appen klikker du på > Innstillinger > Multimediemeldinger (MMS) og sørger for at Gruppemeldinger er avmerket.

Enkelte enheter eller mobiloperatører støtter kanskje ikke denne funksjonen.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง