Playing music in HTC Sync Manager

Skjermen slås av mens jeg bruker høyttalertelefonen. Hvordan slår jeg den på igjen?

Trykk på AV/PÅ-knappen for å slå på skjermen. Hvis du vil unngå å avslutte samtalen ved et uhell når du bruker høyttalertelefonen, går du til Innstillinger > Tilgjengelighet og sørger for at alternativet Strømknapp avslutter anrop ikke er avmerket.
0 บุคคลคิดว่ามีประโยชน์