การตั้งค่าและการบริการ
Copying files to or from the storage card
การตั้งค่าและการบริการ

Hva skjer når jeg åpner en fil mottatt gjennom Bluetooth?

Når du åpner en fil mottatt via Bluetooth, bestemmer filtypen hva som skjer:
  • Mediefiler og dokumenter åpnes vanligvis direkte i en kompatibel applikasjon. Hvis du for eksempel åpner et musikkspor, begynner avspilling av det i Musikk-applikasjonen.
  • For en vCalendar-fil velger du kalenderen der du vil lagre hendelsen og trykker på Importer. vCalendar blir lagt til i dine Kalender-hendelser.
  • For en vCard-kontaktfil kan du velge å importere en av, flere eller alle disse kontaktene til kontaktlisten.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-connections_computer-copy_files