แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Recording voice clips
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Roterer ikke skjermen?

Hvis skjermen ikke roterer når du vrir den i sideretning, må du først sørge for at Roter skjerm automatisk er valgt i Innstillinger > Skjerm og bevegelser. Hvis Roter skjerm automatisk allerede er valgt, prøver du å kalibrere skjermen på nytt hvis skjermretningen ikke reagerer som den skal på måten du holder telefonen.
  1. Gå til Innstillinger og klikk på Skjerm og bevegelser.
  2. Klikk på G-sensorkalibrering.
  3. Plasser telefonen på en flat og jevn overflate, og klikk på Kalibrer.
  4. Etter gjenkalibreringsprosessen klikker du på OK.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง