แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Watching videos on YouTube
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Kan du ikke bruke flerfingerbevegelser i appene?

Det er fordi Mediebevegelser er aktivert som standard. Dette gjør at bevegelser med tre fingre brukes eksklusivt for deling av innhold eller for bruk med HTC-apper. Du vil ikke kunne bruke flerfingerbevegelser (bevegelser som bruker tre fingre eller mer) til andre formål.
For å bruke flerfingerbevegelser i apper for spill eller musikkinstrumenter fjerner du merket for Mediebevegelser i Innstillinger > Skjerm og bevegelser.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง