แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Getting apps from Google Play
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Glemt skjermlåsmønsteret?

Hvis du har glemt mønsteret som låser opp skjermen, har du opptil fem forsøk på å låse opp telefonen. Hvis dette ikke lykkes, kan du låse opp telefonen ved å oppgi brukernavn og passord for Google-kontoen.
  1. Angi låsemønsteret på sikkerhetsskjermbildet.
  2. Etter det femte forsøket blir du bedt om å vente i 30 sekunder. Klikk på OK.
  3. Hvis skjermen slås av, trykker du på AV/PÅ-knappen for å slå den på igjen, og låser opp skjermen.
  4. Klikk på knappen Glemt mønster? når den vises.
  5. Skriv inn brukernavn og passord for Google-kontoen, og klikk deretter på Logg inn. Du blir deretter bedt om å velge en ny skjermlås. Hvis du ikke lenger vil ha en skjermlås, trykker du bare på for å gå ut av Sikkerhet-skjermbildet.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง