แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Getting directions
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Kan jeg endre fargetemaet i HTC BlinkFeed og apper?

I Innstillinger kan du velge et forhåndsdefinert sett av farger. Du kan ikke velge dine egne farger.
  1. Gå til Innstillinger og klikk på Personliggjør.
  2. Klikk på Tema.
  3. Klikk på en miniatyr som har fargene du liker, og klikk på Bruk.
  4. Klikk på Nei for å beholde gjeldende bakgrunn på startsiden, eller klikk på Ja for å bruke bakgrunnen til det valgte temaet.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง