Checking the details of a location

Kan jeg fortsatt bruke HTC BlinkFeed selv når jeg er frakoblet?

Ja. HTC BlinkFeed viser bufret innhold når du ikke er koblet til Internett.

Gå til HTC BlinkFeed-innstillinger, og klikk på Lesing av frakoblede nyheter for å angi om bare tekst skal bufres, eller også fullstendige artikler for frakoblet lesing.

0 บุคคลคิดว่ามีประโยชน์