แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Checking the details of a location
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Kan jeg fortsatt bruke HTC BlinkFeed selv når jeg er frakoblet?

Ja. HTC BlinkFeed viser bufret innhold når du ikke er koblet til Internett.

Gå til HTC BlinkFeed-innstillinger, og klikk på Lesing av frakoblede nyheter for å angi om bare tekst skal bufres, eller også fullstendige artikler for frakoblet lesing.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง