แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Searching for a location
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Hva er auto-oppdateringstidsplanen for HTC BlinkFeed?

Du kan oppdatere HTC BlinkFeed når som helst ved å trekke nedover skjermen manuelt. Hvis du vil at innhold skal oppdateres automatisk, vil HTC BlinkFeed oppdatere innhold automatisk i slike tilfeller:
  • Hvis telefonen er på Wi-Fi, HTC BlinkFeed oppdateres innholdet hver time.

    Plugg inn telefonen mens du er koblet til Wi-Fi, så vil HTC BlinkFeed oppdateres hvert kvarter.

  • Hvis du har satt HTC BlinkFeed til automatisk oppdatering ved hjelp av mobildata eller Wi-Fi-tilkobling, vil innholdet oppdateres annenhver time når telefonen bruker datatilkobling.
  • En del innhold fra apper som Kalender vil kanskje bare oppdateres én gang per dag.

Oppdatering av nylig tilføyet innhold for første gang kan ta noen få minutter.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง