แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Getting around maps
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Vil HTC BlinkFeed bruke for mye strøm og minne?

HTC BlinkFeed is optimalisert for å fungere bra på telefonen uten å tappe batteriet eller bruke for mye minne eller RAM.

Selv når du har satt HTC BlinkFeed til hyppig oppdatering, er batteribruken din omtrent den samme som når du blar etter ting på telefonen. RAM-forbruket til HTC BlinkFeed er lavt. Med det avhenger selvfølgelig av antall innholdskilder du har valgt i HTC BlinkFeed.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง