แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Turning on location services
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Svarer ikke telefonen på Bevegelser i Motion Launch?

I Innstillinger > Skjerm og bevegelser klikker du på Bevegelser i Motion Launch og sørger for at denne funksjonen er slått på.

Hvis Motion Launch allerede er på, men telefonen ikke reagerer på bevegelsene dine, kan du undersøke de mulige årsakene nedenfor.

  • Det fantes ingen bestemt bevegelse før fingerbevegelsen. Sørg for å løfte av telefonen før du foretar fingerbevegelsen.
  • Sveipingen var for kort. Sveip en lengre avstand over skjermen.
  • Da du sveipet opp for å låse opp skjermen, sveipet du ikke opp fra nedre halvdel av skjermen.
  • Da du sveipet ned for å bruke hurtiganropsfunksjonen til taleanrop, sveipet du ikke fra øvre halvdel av skjermen.
  • Hvis du ikke har et nano-SIM-kort satt inn, vil ikke hurtiganropet fungere.
  • Taleanrop vil ikke fungere hvis du ikke holder telefonen nær nok. Hold telefonen nærmere munnen og prøv å si talekommandoen igjen.
  • Hvis Kamera ikke startet, trykket du kanskje ikke på VOLUM-knappen etter at du løftet av telefonen i liggende retning.
  • Du kan ha dekket til nærhetssensoren mens du holdt telefonen. Slå opp i brukerhåndboken for å se hvor denne sensoren er plassert på telefonen.
  • Sveipingen kan vare for lenge. Slipp fingeren når telefonen vibrerer.

Du kan også prøve å kalibrere G-sensoren på nytt. Gå til Innstillinger og klikk på Skjerm og bevegelser > G-sensorkalibrering.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-settings-location_settings