Keeping your documents in SkyDrive

Kan jeg klippe ned et mikro-SIM-kort til et nano-SIM-kort slik at det får plass i telefonen?

Nei, IKKE gjør det.

Mikro-SIM-kortet er tykkere enn nano-SIM-kortet. Hvis du setter inn et tilpasset SIM-kort, kan det bli sittende fast i SIM-sporet. Du kan få et nano-SIM-kort fra mobiloperatøren eller hos forhandleren der du kjøpte telefonen.

0 บุคคลคิดว่ามีประโยชน์