การตั้งค่าและการบริการ
Uploading your photos to SkyDrive from Gallery
การตั้งค่าและการบริการ

Uploading your photos to SkyDrive from Gallery

  1. From the Home screen, tap > Gallery > Albums.
  2. Tap the album that contains the photos that you want.
  3. Tap Share > SkyDrive for HTC Sense.
  4. Select one or more photos you want to upload, and then tap Next.
  5. Select a folder in SkyDrive, and then tap Done.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง