การตั้งค่าและการบริการ
Signing in to SkyDrive
การตั้งค่าและการบริการ

Signing in to SkyDrive

To use SkyDrive as your online storage, sign in using your Windows Live® ID.
  1. Slide the Notifications panel open, and then tap > Accounts & sync.
  2. Tap > SkyDrive for HTC Sense.
  3. Follow the onscreen instructions to sign in, or to create your Windows Live ID first if you don't have one yet.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง