แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Creating an event
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Creating an event

You can create events that sync with your Google or Exchange ActiveSync calendars, as well as events on HTC Desire C.
  1. From the Home screen, tap > Calendar.
  2. On any Calendar view, tap .
  3. Tap the calendar name to select the calendar to which you will add the event.
  4. To invite people, tap and choose who you want to invite.
  5. Enter and set the event details.
  6. Tap Save.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง