แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
About Calendar
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

About Calendar

Never miss an important date again. Use the Calendar app to schedule your events, meetings, and appointments.

You can set up HTC Desire C to stay in sync with calendars such as Google Calendar, Outlook® Calendar, and Microsoft Exchange ActiveSync Calendar.

If you've signed into your social network accounts, related calendar events will appear in Calendar.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง