การสื่อสาร
Sending an email message in Gmail
การสื่อสาร

Sending an email message in Gmail

  1. In the inbox of the Gmail account you want to use, tap .
  2. Fill in one or more recipients.
    Tip:

    Want to loop in more recipients in a carbon copy (Cc) or blind carbon copy (Bcc) of the email message? Tap > Add Cc/Bcc.

  3. Enter the email subject, and then compose your message.
  4. If you want to attach a photo or video, tap > Attach file.
  5. Tap to send.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง