แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Enjoying Facebook in Friend Stream
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Enjoying Facebook in Friend Stream

Post your status updates, write messages on walls, or check in to a place.

Posting a message on a friend's Facebook wall

 1. In Friend Stream, tap > Facebook.
 2. Tap > My wall.
 3. Tap a friend from the list.
 4. Enter your message.
 5. Tap to attach a photo.
 6. Tap Post.

Commenting on and liking Facebook posts

Tap someone’s status update on the All tab, and do any of the following:
 • Tap a photo or the album name shown in the status update to view and comment on the album photos using the Gallery app.
 • Tap Like to like the person’s status update.
 • Tap the text box, and then enter what you think about the person’s status update.

Checking in to a place

Let your Facebook friends know where you are by checking in to a place.
Important: In order to find your location, you need to enable location sources in Settings > Location.
 1. Go to the Locations tab, and then tap .
 2. Tap a place from the list.
 3. Tap Check in.
 4. Add your status message and even tag the friends you're with.
 5. Tap Check in.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง