การสื่อสาร
Merging contact information
การสื่อสาร

Merging contact information

Avoid duplicate entries by merging contact information from different sources, such as your social network accounts, into one contact.

Manually merging contact information

  1. On the People tab, tap the name of the contact (not the icon or photo) you want to link.
  2. Tap .
  3. Tap All contacts, and then tap the contact you want to link.

Breaking the link

  1. On the People tab, tap the name of the contact (not the icon or photo) whose link you want to break.
  2. Tap .
  3. Under the Linked contacts section, tap beside an account to break the link.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-people-merge_contact_info