แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Creating a playlist
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

TV အက္ပ္၏ အေဝးထိန္းခလုတ္တြင္မပါဝင္ေသာ အခ်ိဳ႕အေဝးထိန္းခလုတ္အစစ္အမွန္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ရွိသည္။ ၎တို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္ထပ္ထည့္ႏိုင္မလား။

ထားႏိုင္သည္။ သင္သည္ ထပ္ထည့္ပါ ႏွင့္ ပုံစံခ်ခလုတ္မ်ားမွ ကိုယ္တိုင္ထပ္ထည့္ႏိုင္သည္။ ခလုတ္မ်ားကို ပုံစံခ်ေသာအခါ သင့္ဖုန္းမွ IR ႏွင့္ အစစ္အမွန္ အေဝးထိန္းမွ IR ပို႔တ္မ်ား တစ္တန္းတည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရန္ လိုသည္။
  1. TV အက္ပ္ကို ဖြင့္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ ကို အသာပုတ္ပါ။
  2. ပို၍ တက္ဘ္ကို ပြတ္ဆြဲပါ။
  3. ကို အသာပုတ္ပါ။
  4. ခလုတ္အတြက္ အမည္ထည့္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ ခလုတ္မ်ားကို ပုံစံခ်ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-music-create_playlist