แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Watching a video
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

ကၽြႏ္ုပ္၏႐ိုက္ယူခဲ့ေသာဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ ပထဝီေနရာအၫႊန္းမ်ားရွိႏိုင္သလား။

ခ်ိန္ၫွိခ်က္မမ်ားထဲတြင္ တည္ေနရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဖြင့္ခဲ့ပါက၊ ဟုတ္ကဲ့၊ သင့္႐ိုက္ယူခဲ့ေသာဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ ပထဝီေနရာအၫႊန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တည္ေနရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိႏိုင္သည္။ ပုံေသအားျဖင့္ ဓာတ္ပုံပထဝီေနရာအၫႊန္းကို ဖြင့္ထားသည္။

သင့္ဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ ပထဝီေနရာအၫႊန္းမ်ားမရွိလိုပါက ကင္မရာခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ားတြင္ ပထဝီေနရာအၫႊန္း ဓာတ္ပုံမ်ား ေ႐ြးစရာကို ရွင္းလင္းပါ။

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-gallery-watch_video