Photos, videos, and music

ကၽြႏ္ုပ္၏ HTC ဖုန္းတြင္ သီးသန္႔ကင္မရာခလုတ္တစ္ခု ပါပါသလား။

မပါပါ၊ သို႔ေသာ္ သင့္ဟာ့ဒ္ဝဲအဖုံးတံခါး ဖြင့္ရန္ သို႔မဟုတ္ မွန္ဘီလူးခလုတ္မ်ားအတြက္ အသံအတိုးအခ်ဲ႕ခလုတ္ ခလုတ္မ်ားႏွင့္ စီမံေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။

အေသးစိတ္သိလိုပါက သုံးစြဲသူလမ္းၫႊန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ပုံမ်ားတြင္ ကင္မရာအခန္းက႑ကို ၾကည့္ပါ။

0 บุคคลคิดว่ามีประโยชน์