แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Changing camera and video settings
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

မည္သည့္ Duo အထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား ကိုမၽွ ကၽြႏ္ုပ္၏ဖုန္းႏွင့္ ႐ိုက္ယူခဲ့ေသာဓာတ္ပုံမ်ားသို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ အသုံးမခ်ႏိုင္ရသနည္း။

Duo အထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား သည္ သင့္ဓာတ္ပုံႏွင့္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိသည္-
  • သင္ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူခဲ့ေသာအခါ မွန္ဘီလူး တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အားလုံးကို ပိတ္ထားခဲ့သည္။
  • သင္ ကင္မရာ ဖမ္းယူသည့္မုဒ္ကို မသုံးခဲ့ပါ။ Duo အထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား ကို အျခားဖမ္းယူသည့္မုဒ္မ်ားတြင္ ႐ိုက္ယူခဲ့ေသာဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ အသုံးမျပဳႏိုင္ပါ။
  • သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အသုံးခ်ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ဓာတ္ပုံကို အေရွ႕ကင္မရာ အသုံးျပဳၿပီး ႐ိုက္ယူခဲ့သည္။
  • ႐ႈခင္းကို အလိုအေလ်ာက္သို႔ မသတ္မွတ္ခဲ့ပါ။
  • ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူေသာအခါ ဖလက္ရွ္ကို ပိတ္ထားရန္ မသတ္မွတ္ခဲ့ပါ။
  • ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူေသာအခါ ေဘးပတ္ဝန္က်င္အလင္းေရာင္ အလုံအေလာက္ မရွိခဲ့ပါ။
  • ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူခဲ့ေသာအခါ သင္ မွန္ဘီလူးခ်ဲ႕ထားသည္ သို႔မဟုတ္ ကင္မရာသည္ အရာဝတၳဳႏွင့္ အရမ္းနီးကပ္ေနသည္။
  • Duo အထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား ကို ျဖတ္ထားေသာဓာတ္ပုံမ်ားသို႔ အသုံးမခ်ႏိုင္ပါ။
  • Duo အထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား ကို ဓာတ္ပုံတစ္ပုံတည္းသို႔ တစ္ႀကိမ္ထက္ပိုၿပီး အသုံးမခ်ႏိုင္ပါ။

အေသးစိတ္အျပည္အစုံသိလိုပါက သုံးစြဲသူလမ္းၫႊန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ပုံမ်ားတြင္ Duo Camera ကို အသုံးျပဳေနေသာအခါ သတိျပဳရမည့္အရာမ်ားအေၾကာင္းအရာကို ၾကည့္ပါ။

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง