แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Improving portrait shots
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Zoe ကင္မရာ မုဒ္ႏွင့္ ယခင္ဖုန္းမ်ားမွ Zoe မုဒ္တို႔သည္ မည္သို႔ကြာျခားသနည္း။

Zoe ကင္မရာ မုဒ္အသစ္သည္ HTC Zoe ကို မြမ္းမံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ထုတ္ HTC Sense ၅ သို႔မဟုတ္ ၅.၅ ႏွင့္အထက္ HTC ဖုန္းမ်ားတြင္သာ ရႏိုင္သည္။
  • ဓါတ္ပုံ၊ ဗီဒီယို ႏွင့္ အျမန္႐ိုက္ခ်က္မ်ား ႐ိုက္ရန္အတြက္ ယခု သင္သည္ အဆင္ေျပေသာ ခလုတ္တစ္ခုသာ သုံးရမည္။
  • ဆီးရီးလိုက္ ဓါတ္ပုံမ်ားျဖင့္ တို၍ အရွည္ပုံေသရွိေသာ MP4 ဗီဒီယိုကို ယခင္ Zoe မုဒ္ျဖင့္႐ိုက္ႏိုင္သည္။ ရွပ္တာကို မႏွိပ္ခင္ ၁ မိနစ္တြင္ ႐ိုက္ျခင္းစတင္၍ ဆက္တိုက္ ၃ စကၠန္႔ႏွင့္အထက္ ႐ိုက္ကူးသည္။

    လက္ရွိ Zoe ကင္မရာ မုဒ္တြင္၊ ရွပ္တာကို ဖိ၍ကိုင္ထားပါက ႐ိုက္ကူးျခင္းစတင္သည္။ သင္သည္ ခလုတ္ကို ၃ စကၠန္႔ထက္ပို၍ ကိုင္ထားပါက၊ အျမန္ ႐ိုက္ခ်က္ျဖင့္ ဗီဒီယို၏ ပထမ ၃ စကၠန္႔ကို မွတ္တမ္းတင္ဗီဒီယိုအျဖစ္ရရွိမည္။

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง