แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Taking a photo
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

အဖြဲ႕လိုက္ MMS မ်ားကို မည္သို႔ရရွိႏိုင္ သို႔မဟုတ္ ပိတ္ဆို႔ႏိုင္သနည္း။

အုပ္စုလိုက္ MMS သည္ အုပ္စုလိုက္ခ်က္တ္ႏွင့္တူသည္၊ ထိုေနရာတြင္ လက္ခံသူမ်ားသည္ သင္စတင္ထားေသာ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုမႈတစ္ခုကို ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ တုန္႔ျပန္စာမ်ားကိုလည္း သရတ္ထ္တစ္ခုအျဖစ္ စုစည္းထားသည္။

အုပ္စုလိုက္ ကို ဖြင့္ရန္ သို႔မဟုတ္ ပိတ္ရန္ မက္ေဆ့ခ္်မ်ား အက္ပ္တြင္ > ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ား > မာတီမီဒီယာမက္ေဆ့ခ္်မ်ား (MMS)ကို အသာပုတ္ၿပီး အုပ္စုလိုက္မက္ေဆ့ခ္်ပို႔ျခင္း ေ႐ြးစရာကို ေ႐ြးပါ သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းပါ။
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-camera-take_photo