แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Viewing your browsing history
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Bluetooth မွ လက္ခံရရွိေသာဖိုင္ကို ဖြင့္ေသာအခါ ဘာျဖစ္မည္နည္း။

Bluetooth မွ လက္ခံရရွိထားေသာဖိုင္ကိုဖြင့္ေသာအခါ၊ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာမည့္အေနအထားသည္ သင္ဖြင့္လိုက္ေသာ ဖိုင္အမ်ိဳးအစားတြင္ မူတည္သည္-
  • မီဒီယာဖိုင္ႏွင့္ စာရင္းအင္းဖိုင္မ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အက္ပ္ျဖင့္တိုက္႐ိုက္ဖြင့္ေပးသည္။ ဥပမာ- သီခ်င္းဖိုင္ကိုဖြင့္ပါက၊ ေတးဂီတအက္ပ္ျဖင့္ဖြင့္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။
  • vCalendar ဖိုင္ကိုဖြင့္ပါက၊ သင္သိမ္းဆည္းလိုေသာ ျပကၡဒိန္ကိုဖြင့္ၿပီး၊ ထည့္သြင္းပါကိုႏွိပ္ပါ။ ထိုအခါ၊ vCalendar သည္ သင့္ ျပကၡဒိန္ ေန႔ထူးရက္ထူးမ်ားအတြင္းေပါင္း ထည့္ၿပီးျဖစ္လိမ့္မည္။
  • vCard ဆက္သြယ္မႈဖိုင္အတြက္၊ သင့္အေနျဖင့္ တစ္ခု၊ တစ္ခုထက္ပိုေသာ သို႔မဟုတ္ အားလုံးကို ဆက္သြယ္ရန္စာရင္းအတြင္းထည့္သြင္းႏိုင္သည္။
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง