แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Saving web content for later
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
การอ่านและบันทึกเนื้อหาบนเว็บที่สะดวกสบาย

ဖိုင္အခ်ိဳ႕ကို Bluetooth မွတဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကြန္ပ်ဴတာသို႔ ပို႔ခဲ့သည္။ ၎တို႔ဘယ္မွာလဲ။

သုံးေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို Bluetooth ပို႔ရာတြင္၊ သိမ္းဆည္းထားမည့္ေနရာသည္ သင္ပို႔လႊတ္လိုက္ေသာ အခ်က္အလက္ ပုံစံ ႏွင့္ လက္ခံယူေသာ စက္အေပၚတြင္မူတည္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ျပကၡဒိန္ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ရန္စာရင္းကိုပို႔လႊတ္ပါက၊ ပုံမွန္အား ျဖင့္ဆိုလၽွင္ လက္ခံရရွိသည့္စက္အတြင္းတိုက္႐ိုက္ထည့္သြင္းေစမည္ျဖစ္သည္။

သင္သည္ အျခားေသာ ဖိုင္ပုံစံကို Windows ကြန္ပ်ဴတာထံသို႔ပို႔ပါက၊ ပုံမွန္အားျဖင့္ဆိုလၽွင္ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စာ႐ြက္စာတမ္း ဖိုလ္ဒါမ်ားထဲမွ Bluetooth Exchange ဖိုလ္ဒါထဲတြင္ သိမ္းဆည္းေပးသည္။

  • Windows XP အတြက္လမ္းေၾကာင္းမွာ- C:\Documents and Settings\[သင္၏အသုံးျပဳသူအမည္]\My Documents\Bluetooth Exchange
  • Windows Vista အတြက္လမ္းေၾကာင္းမွာ- C:\Users\[သင္၏အသုံးျပဳသူအမည္]\Documents
  • Windows 7 အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွာ- C:\Users\[သင္၏အသုံးျပဳသူအမည္]\Documents\Bluetooth Exchange Folder
  • Windows 8 အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွာ- C:\Users\[သင္၏အသုံးျပဳသူအမည္]\Documents

အျခားစက္ဆီသို႔ဖိုင္ပို႔ပါက၊ သိမ္းဆည္းမည့္ေနရာသည္ သင္ပို႔လႊတ္လိုက္သည့္ ဖိုင္အမ်ိဳးအစားေပၚတြင္မူတည္သည္။ ဥပမာ။ ။ ဓာတ္ပုံတစ္ပုံကို အျခားဖုန္းတလုံးထံပို႔ေသာအခါ၊ ၄င္းဓာတ္ပုံကို "‍ဓာတ္ပုံ"‍ ဖိုင္အတြင္းသိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-browser-save_content