แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Private browsing
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

ဒပ္ပေလာ္ပါ ၏ေ႐ြးစရာမ်ားကို မည္သို႔ဖြင့္ရမည္နည္း။

သင့္ဖုန္းအတြက္ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးသားလိုပါက ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ား တြင္ ဒပ္ပေလာ္ပါ၏ ေ႐ြးစရာမ်ားကို ဖြင့္ႏိုင္သည္။
  1. ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ား သို႔သြားပါ၊ ၿပီးေနာက္ အေၾကာင္း > ေဆာ့ဖ္ဝဲ အခ်က္အလက္ကို အသာပုတ္ပါ။
  2. ပို၍ ကို အသာပုတ္ပါ။
  3. တည္ေဆာက္ နံပါတ္ ကို သင္သည္ ယခု ဒီဗေလာ္ပါျဖစ္သည္ဟု မက္ေဆ့ခ္်မျပမခ်င္း ၇ ႀကိမ္ ႏွင့္အထက္ အသာပုတ္ပါ။

ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္သို႔ ျပန္သြားေသာအခါ လုပ္ေဆာင္သူေ႐ြးစရာမ်ား ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရလိမ့္မည္။

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง