แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Browsing the Web
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

ကၽြႏ္ုပ္၏ ဖိုင္မ်ားကို ဖုန္းသိုေလွာင္ေနရာအစား microSD ကဒ္တြင္ မည္သို႔သိမ္းရမည္နည္း။

ဖိုင္မ်ားကို microSD ကဒ္တြင္ သိမ္းရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အက္ပ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။
  1. ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ား သို႔သြားပါ၊ ၿပီးေနာက္ သိုေလွာင္မႈကို အသာပုတ္ပါ။
  2. သိုေလွာင္ေနရာ ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ား ကို အသာပုတ္ပါ။
  3. microSD ကဒ္သို႔ သိမ္းရန္ ေဖာ္ျပထားေသာမ်ား ပ႐ိုဂရမ္မ်ားအားလုံးကို သတ္မွတ္ရန္ အားလုံးကို မြမ္းမံပါ > SD ကဒ္ သိုေလွာင္ေနရာ ကို အသာပုတ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားမွတစ္ခုကို အသာပုတ္ၿပီး SD ကဒ္ သိုေလွာင္ေနရာကို အသာပုတ္ပါ။
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง