การสื่อสาร
Managing message conversations
การสื่อสาร

ကၽြႏ္ုပ္၏မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာကြန္ယက္သို႔ အက္ဆက္ပြိဳင့္ကို မည္သို႔ထည့္ရမည္နည္း။

သင္စိတ္ဝင္စားေသာ SIM ကဒ္ကို အေျခခံ၍ HTC ဖုန္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သင္သုံးေနေသာ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာကို ရွာေဖြႏိုင္သည္၊ ၿပီးေနာက္ သင့္မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာ၏ ေဒတာကြန္ယက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ လက္ရွိ Access Point Name (APN) ကိုသုံးပါ။ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေသာအခါ သို႔မဟုတ္ ေဒတာကြန္နက္ရွင္တစ္ခုစတင္ရန္ အခက္အခဲရွိပါက အသစ္တခု (APN) ထပ္ေပါင္းႏိုင္သည္။
  1. အျမန္ ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ရန္၊ အခ်က္ေပးဘားမွ ေအာက္ဖက္သို႔ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ပြတ္ဆြဲပါ။
  2. အကယ္၍ မိုဘိုင္းေဒတာ ပိတ္ထားပါက မိုဘိုင္းေဒတာ အတုံးကြက္ကို အသာပုတ္ပါ။
  3. မိုဘိုင္းကြန္ယက္ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖြင့္ရန္ ကို အသာပုတ္ပါ။
  4. Access point names ကို အသာပုတ္ပါ။ သင့္ဖုန္းတြင္ SIM ကဒ္အထိုင္ ႏွစ္ခုရွိပါက၊ အထိုင္တစ္ခုကို ဦးစြာေ႐ြးပါ ၿပီးေနာက္ Access point names ကို အသာပုတ္ပါ။
  5. APN မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ > APN အသစ္ ကို အသာပုတ္ၿပီး APN ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းပါ။
  6. > သိမ္းဆည္း ကို အသာပုတ္ၿပီး APN အသစ္တစ္ခုကို APN မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။
မွတ္စု:

အခ်ိဳ႕မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ သင့္ကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ APN သို႔ေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အသစ္တစ္ခု ထပ္ထည့္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง