การสื่อสาร

Wi‍-Fi သည္ မရွိေသာအခါ သို႔မဟုတ္ အားနည္းလာေသာအခါ ဖုန္းသည္ မိုဘိုင္းကြန္ယက္သို႔ အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းႏိုင္ပါသလား။

ထားႏိုင္သည္။ Wi‍-Fi ကြန္ယက္ မရရွိႏိုင္ေသာအခါ သို႔မဟုတ္ လိုင္းအခ်က္ျပမႈ အားနည္းေနေသာအခါ ဖုန္းသည္ မိုဘိုင္းကြန္ယက္တစ္ခုသို႔ အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းရန္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
  1. လက္ေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ အျမန္ ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ရန္ အေျခအေနျပဘားမွ ေအာက္သို႔ ပြတ္ဆြဲပါ။
  2. Wi‍-Fi ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ပိတ္ထားပါက ၎ကို ဖြင့္ရန္ Wi‍-Fi တိုင္လ္ကို အသာပုတ္ပါ။
  3. ကို အသာပုတ္ပါ။
  4. > အဆင့္ျမင့္ကိုအသာပုတ္ပါ။
  5. မိုဘိုင္းကြန္ယက္သို႔ အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းပါ ကို ေ႐ြးပါ။
မွတ္စု: အခ်ိဳ႕ဖုန္းမ်ားတြင္ ဤအဂၤါရပ္မ်ား မရႏိုင္ပါ။
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง