การสื่อสาร
Forwarding a message
การสื่อสาร

ကၽြႏ္ုပ္ဖုန္း၏အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အျခားကိရိယာမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ေဝမၽွရမည္နည္း။

သင့္ဖုန္း၏အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို USB၊ Wi‍-Fi သို႔မဟုတ္ Bluetooth မွတဆင့္ ေဝမၽွႏိုင္သည္။

ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ားသို႔ သြားၿပီး ပိုမိုေသာ > မိုဘိုင္းကြန္ရက္ေဝမၽွျခင္းကို အသာပုတ္၍ လႊင့္ထားျခင္း၊ အိတ္ေဆာင္ Wi‍-Fi ေဟာ့တ္စေပါ့တ္ သို႔မဟုတ္ Bluetooth လႊင့္ထားျခင္း တစ္ခုခုျဖင့္ ေဝမၽွရန္ ေ႐ြးပါ။

မွတ္စု: 3G ကဲ့သို႔ ေဒတာခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ခု လိုအပ္သည္။ ေဒတာအခေၾကးေငြမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ သင့္မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္ေဒတာခ်ိတ္ဆက္မႈ တိုးခ်ဲ႕အသုံးျပဳမႈ၊ Wi‍-Fi သို႔မဟုတ္ Bluetooth သည္ ဘက္ထရီကို ပိုျမန္စြာ ကုန္ေစႏိုင္သည္။
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง