การสื่อสาร
Replying to a message
การสื่อสาร

ကၽြႏ္ုပ္၏ဖုန္းသည္ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ေဒသတြင္းကြန္ရက္တြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္ကို မည္သို႔သိႏိုင္သနည္း။

ေအာက္ပါတို႔မွ တစ္ခုခုကို စစ္ေဆးပါ-
  • HTC ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ သင့္ဖုန္း၏ကြန္ယက္ သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးပါ။ သင္ဖုန္းဝယ္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ သြားပါ။
  • သင္သြားလာေနေသာႏိုင္ငံရွိ ေထာက္ပံ့ထားေသာ ကြန္ယက္လိုင္းအက်ယ္ကို စစ္ေဆးပါ။
  • ႏိုင္ငံျဖတ္လ်က္လွည့္လည္သြားလာျခင္းကို သင့္မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမွ သက္ဝင္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္မျဖစ္ စစ္ေဆးပါ။
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง