การสื่อสาร
Sending a multimedia message (MMS)
การสื่อสาร

ေသာ့ခတ္မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖယ္ရွားႏိုင္ပါသလား သို႔မဟုတ္ ဝွက္ထားႏိုင္ပါသလား။

ထားႏိုင္သည္။ ေသာ့ခတ္မ်က္ႏွာျပင္ မရွိသည္ကို ပိုႏွစ္သက္ပါက ၎ကို ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ားတြင္ ပိတ္ႏိုင္သည္။
  1. ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ား သို႔သြားၿပီး လုံၿခဳံေရး > မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ခတ္ပါကို အသာပုတ္ပါ။
  2. ေသာ့ခတ္မ်က္ႏွာျပင္မရွိ ကို အသာပုတ္ပါ။ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ေသာ့ခတ္မ်က္ႏွာျပင္မ်ားႏွစ္ခုစလုံးကို ပိတ္လိုက္လိမ့္မည္။
မွတ္စု: အခ်ိဳ႕ Exchange လုံၿခဳံမႈ ေပၚလစီသည္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္မႈကို PIN ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စကားဝွက္ျဖင့္ ဖြင့္ရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္သည္။
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง