การสื่อสาร
About the Messages app
การสื่อสาร

အဘယ့္ေၾကာင့္ မတူေသာအက္ပ္မ်ားတြင္ မတူေသာအေရာင္သင္းမ္းမ်ားရွိသနည္း။

အက္ပ္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ အခ်ိဳ႕ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို အေရာင္ ၄ ေရာင္ပါေသာ သင္းမ္တစ္ခုႏွင့္ ပုံေသအျဖစ္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည္။
  • အျပာေရာင္- ေမးလ္ ႏွင့္ မက္ေဆ့ခ္်မ်ား ကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ေရးအက္ပ္မ်ား
  • အစိမ္းေရာင္- HTC BlinkFeed ႏွင့္ ရာသီဥတု ကဲ့သို႔ ေဒတာဗဟိုျပဳေသာ အက္ပ္မ်ား
  • လိေမၼာ္ေရာင္- ျပခန္း ႏွင့္ ေတးဂီတ ကဲ့သို႔ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအက္ပ္မ်ား
  • အမဲေရာင္- ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ား
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง