การสื่อสาร

HTC BlinkFeed သည္ ပါဝါႏွင့္ မွတ္ဉာဏ္အရမ္းသုံးပါသလား။

HTC BlinkFeed ကို သင့္ဘက္ထရီကို မကုန္ေစပဲ သို႔မဟုတ္ မွတ္ဉာဏ္ သို႔မဟုတ္ RAM ကို အရမ္းမယူပဲ သင့္ဖုန္းတြင္ ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ရန္ အေကာင္းဆုံးျပဳလုပ္ထားသည္။

HTC BlinkFeed ကို မၾကာခဏ မြမ္းမံရန္ သတ္မွတ္ထားလၽွင္ေသာ္မွ သင့္ဘက္ထရီသုံးစြဲမႈသည္ သင့္ဖုန္းတြင္ အရာဝတၳဳကို ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာအခါႏွင့္ အတူတူခန္႔ပင္ ျဖစ္သည္။ HTC BlinkFeed ၏ RAM သုံးစြဲမႈသည္လည္း နည္းေနသည္။ ဤအရာသည္ HTC BlinkFeed တြင္ သင္ေ႐ြးထားေသာ ထည့္သြင္းမႈ ရင္းျမစ္မ်ား အေရအတြက္ေပၚတြင္ မူတည္သည္။

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง