การสื่อสาร

မိုးေလဝသနာရီဝစ္ဂ်က္သည္ HTC BlinkFeed တြင္ တစ္ခါတစ္ရံေပၚလာၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ မေပၚသည္မွာ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

မိုးေလဝသနာရီဝစ္ဂ်က္သည္ ပုံေသ HTC BlinkFeed တြင္ မေဖာ္ျပပါ။ သင့္ပင္မဟုမ္းမ်က္ႏွာျပင္ရွိ ပုံေသ ဝစ္ဂ်က္ပန္နယ္လ္တြင္ မိုးေလဝသနာရီဝစ္ဂ်က္ရွိၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

HTC BlinkFeed ကို သင့္ပင္မဟုမ္းမ်က္ႏွာျပင္အျဖစ္ ေျပာင္းသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ မိုးေလဝသနာရီဝစ္ဂ်က္ကို HTC BlinkFeed တြင္ ျပသလိမ့္မည္။ အေသးစိတ္မ်ားကို အသုံးျပဳသူလမ္းၫႊန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ပုံမ်ားတြင္ ပင္မဟုမ္းမ်က္ႏွာျပင္ေျပာင္းျခင္းအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง