การสื่อสาร
Making a call with Smart dial
การสื่อสาร
สมาร์ทไดอัล, การเงียบเอง และการประชุมสาย

Perché nel calendario non vengono visualizzati gli eventi?

Se nel Calendario non vengono visualizzati gli eventi dagli account e-mail o social network, controllare nelle Impostazioni che Sincronizza calendario sia attivo.
  1. Andare su Impostazioni e toccare Account e sincronizzazione.
  2. Toccare un tipo di account. Se sono supportati più account (ad esempio Exchange ActiveSync), toccare l'account da sincronizzare.
  3. Selezionare Calendario, quindi toccare > Sincronizza ora.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-phone-make_a_call