เริ่มต้นใช้งาน
Copying and sharing text
เริ่มต้นใช้งาน

Con l'altoparlante attivato, lo schermo si disattiva. Come è possibile riattivarlo?

Premere il pulsante ACCENSIONE per attivare lo schermo. Per evitare di chiudere accidentalmente la chiamata durante l'uso dell'altoparlante, andare su Impostazioni > Accesso facilitato e assicurarsi che l'opzione Termina chiamata sia deselezionata.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-text_selection-copy_lookup_share_text