เริ่มต้นใช้งาน
Finger gestures
เริ่มต้นใช้งาน

Come è possibile salvare i file sulla scheda microSD invece che nella memoria del telefono?

Alcune applicazioni possono essere configurate per salvare i file sulla scheda microSD.
  1. Andare su Impostazioni e toccare Memoria.
  2. Toccare Impostazioni memoria.
  3. Per impostare tutte le applicazioni elencate per eseguire il salvataggio nella scheda microSD, toccare Aggiorna tutto > Memoria scheda SD. Oppure, toccare una delle applicazioni, quindi toccare Memoria scheda SD.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง