เริ่มต้นใช้งาน
Home screen
เริ่มต้นใช้งาน

Lo schermo non ruota?

Se lo schermo non ruota quando il telefono viene girato su un lato, per prima cosa assicurarsi che l'opzione Rotazione automatica sia selezionata in Impostazioni > Display e gesti. Se Rotazione automatica è già selezionata, provare a ricalibrare lo schermo se l'orientamento non risponde correttamente a come viene tenuto il telefono.
  1. Andare su Impostazioni e toccare Display e gesti.
  2. Toccare Calibrazione Sensor G.
  3. Posizionare il telefono su una superficie piana, quindi toccare Calibrazione.
  4. Terminato il processo di ricalibrazione, toccare OK.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-home_screen-intro