การตั้งค่าและการบริการ
Restarting HTC ChaCha
การตั้งค่าและการบริการ

Warum werden meine Kalendertermine nicht angezeigt?

Wenn Sie keine Termine aus Ihren E-Mail Konten oder sozialen Netzwerken im Kalender finden können, prüfen Sie, ob die Kalendersynchronisierung in den Einstellungen eingeschaltet ist.
  1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf Konten und Synchronisierung.
  2. Tippen Sie auf einen Kontotyp. Wenn mehrere Konten unterstützt werden (zum Beispiel für Exchange ActiveSync), tippen Sie auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
  3. Wählen Sie Kalender und tippen Sie anschließend auf > Jetzt synchronisieren.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง