การตั้งค่าและการบริการ
Bluetooth basics
การตั้งค่าและการบริการ

Warum sind Energiesparmodus und Extremer Energiesparmodus beide ausgegraut?

Dies passiert, wenn Sie den Hochleistungsmodus unter Entwickleroptionen in Einstellungen aktivieren.

Der Hochleistungsmodus verbraucht mehr Akkustrom, um die CPU-Leistung zu maximieren. In diesem werden die Funktionen Energiesparmodus und Extremer Energiesparmodus nicht verfügbar sein. Wenn Sie diese Funktionen verwenden möchten, schalten Sie den Hochleistungsmodus aus.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง