การตั้งค่าและการบริการ
Using HTC ChaCha as a modem (USB tethering)
การตั้งค่าและการบริการ

Sie können keine Mehrfach-Fingergesten in Ihren Apps verwenden?

Das liegt daran, dass Mediengesten standardmäßig aktiviert ist. Damit kann nur die Drei-Finger-Geste verwendet werden, um Inhalte zu teilen oder in HTC Apps zu nutzen. Sie werden keine Mehrfach-Fingergesten (Gesten mit mehr als drei Fingern) für andere Zwecke nutzen können.
Um Mehrfach-Fingergesten in Spielen oder Apps für musikalische Apps zu verwenden, deaktivieren Sie die Option Mediengesten unter Einstellungen > Anzeige & Fingerbewegungen.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-connections_internet-tethering